Niedersachsen klar Logo

Ansprechpartner

Sachgebiet

Telefon
05139 / 8061 -

Raum

Beratungshilfesachen

52

D 01

Betreuungssachen


Freiheitsentziehungs- und
Unterbringungssachen

75
76
77


D 104
D 105
D 105


Familiensachen incl. Adoptions-,
Pflegschafts- und Vormundschaftssachen

Gerichtszahlstelle

26
31
32
33
34

A 105
A 109
A 109
A 110
A 110

Grundbuchsachen50
51
52
53

D 04
D 04
D 01
D 01

Güterregistersachen

51

D 04

Hinterlegungssachen

77

D 104

Nachlasssachen

51
54
55D 04
D 03
D 03Straf- und Bußgeldsachen

26
31
32
33
34

A 105
A 109
A 109
A 110
A 110

Urkundssachen

54

D 03

Verwaltungssachen

Zeugen- und Sachverständigenentschädigung

IT-Angelegenheiten

24
25A 115
A 116Zivil incl. Wohnungseigentumssachen

74
75
76
77


E 104
E 104
E 105
E 105


Zwangsversteigerungssachen

50
53

D 04
D 01

Zwangsvollstreckungssachen

74
79

E 104
E 107

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln