Niedersachen klar Logo

Ansprechpartner

Sachgebiet

Telefon
05139 / 8061 -

Raum

Beratungshilfesachen

77
79

E 105
E 107

Betreuungssachen


Freiheitsentziehungs- und
Unterbringungssachen

67
68
69
74
75

D 107
D 108
D 109
E 104
E 104

Familiensachen incl. Adoptions-,
Pflegschafts- und Vormundschaftssachen

26
31
32
33
34

A 105
A 109
A 109
A 110
A 110

Grundbuchsachen

Gerichtszahlstelle

50
51
52
53

D 04
D 04
D 01
D 01

Güterregistersachen

74

E 104

Hinterlegungssachen

67

D 107

Nachlasssachen

18
19
20
21

A 011
A 011
A 012
A 012

Straf- und Bußgeldsachen

26
31
32
33
34

A 105
A 109
A 109
A 110
A 110

Urkundssachen

74

E 104

Verwaltungssachen

Zeugen- und Sachverständigenentschädigung

IT-Angelegenheiten

24
25A 115
A 116Zivil incl. Wohnungseigentumssachen

67
68
69
74
75
77

D 107
D 108
D 109
E 104
E 104
E 105

Zwangsversteigerungssachen

50
53

D 04
D 01

Zwangsvollstreckungssachen

77
79

E 105
E 107

zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln